Palvelut

HR-palvelut

Henkilöstö on yrityksen tärkein
voimavara asiakkaiden palvelemisessa
ja yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

HR-palvelut

Yrityksen toiminnan sujumiselle on tärkeää motivoituneet ja tyytyväiset työntekijät . Se onnistuu kun yrityksen sisäiset toimintatavat ja ohjeet ovat selkeät ja jokainen tietää omat vastuunsa ja valtuutensa. Premium HR –palvelu auttaa saavuttamaan hyvän henkilöstöhallinnon kokonaisuuden.

Sujuva palkkahallinto on toki ensisijaisen tärkeää, mutta se ei ole ainoa hyvään henkilöstöhallintoon kuuluva asia. Työsuhteisiin liittyy hyvin paljon lain määrittelemiä vaatimuksia ja henkilöstön kasvaessa huomioitavaa tulee yhä enemmän. Niin työntekijöiden kuin työnantajan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että työsopimukset on laadittu oikein, työpaikalla noudatetaan yhteisiä sääntöjä sekä toimintaohjeita, ja että yrityksen harjoittama henkilöstöpolitiikka on selkeää, oikeanmukaista ja kaikkien tiedossa. Nämä kaikki lisäävät työntekijän luottamusta ja sitoutumista työnantajaansa ja edistää yrityksen toimintaa.  

Kaikissa näissä ja monissa muissa työsuhdeasioissa saat neuvoa ja tukea työsuhdeasioihin erikoistuneelta juristiltamme. Juristimme opastaa myös, kun sinulle tulee tarve kartoittaa erilaisia kannustinjärjestelmiä tai insentiivimalleja. Ikävienkin asioiden, kuten lomautusten tai yt-neuvotteluiden, hoitaminen on helpompaa, kun prosessien lainmukainen hoitamistapa on ensin selvitetty. 

Asiantuntijamme avulla yritys voi laatia toimintaansa tukevan henkilöstöpolitiikan ja sisäiset henkilöstön ohjeet. Hyvällä ohjeistuksella ja toimintatavoilla edistetään henkilöstön osallistumista ja omaa vastuunkantoa työstä. Samalla autamme sinua ja henkilöstöäsi hiomaan tarpeen vaatiessa työprosesseja.   

Premium HR -palvelu auttaa yritystäsi kaikissa henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä. Voit valita asiantuntijan apua siinä laajuudessa kuin mikä on tarpeen juuri sillä hetkellä. 

Palvelu sisältää

 • Palkkahallinto
 • Henkilöstöön ja työsuhteisiin liittyvän juridinen apu
 • Kannustinjärjestelmät ja insentiivit
 • Muu henkilöstöhallinnon tuki 
 • Henkilöstöpolitiikan laatiminen
 • Henkilöstön sisäisten ohjeiden laatiminen

Ota yhteyttä

Kaisla Päivi - Premium Group

Kaisla Päivi

Palkanlaskija

Do Trieu - Premium Group

Do Trieu

Palkanlaskija

Trieu Dolla oli jo takanaan monta vuotta palkanlaskennan tehtävistä, siirtyessään Premiumiin palkanlaskijaksi.

 • Rakennusalan TES
 • Terveyspalvelualan TES
 • Marava TES
 • Kaupan alan TES
 • Palkkatukihakemukset
 • Henkilöstöhallinto

Sertifioitu Procountor -osaaja
Sertifioitu Palkka-asiantuntija

Palvelukielet: suomi ja englanti

Heikkinen Jaana - Premium Group

Heikkinen Jaana

Toimitusjohtaja – Premium Group, KTM

Jaana Heikkinen vastaa Premiumin toiminnan kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä Premium Groupin toimitusjohtajana. Rahoitusalalla pitkän uran tehnyt Jaana on ollut vahvasti mukana Premiumin ainutlaatuista Laki ja Talous palvelumallin syventämisessä ja laajentamisessa.

Hänen työnkuvaansa kuuluu myös vahvasti työn sekä henkilöstön johtaminen. Jaanalle on alusta asti ollut tärkeää, että Premium on hyvä ja kannustava työnantaja ja siksi hän on yhdessä johtoryhmän kanssa panostanut hyvän yrityskulttuurin luomiseen.

KTM

Palvelukielet: suomi, ruotsi ja englanti

Lumme Taru - Premium Group

Lumme Taru

Lakimies OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Taru Lumme on Premium Law:n tiimin vetäjä ja varsinaisen asiakastyön lisäksi hänellä on näkyvä rooli Premiumin yhteistyökumppaneihin nähden. Tarun vastuualueisiin kuuluu myös johtoryhmätyöskentely.

Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. perhejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa.

Tarusta parasta työssä ovat asiakaskohtaamiset ja mahdollisuus tarjota heille monipuolisia ratkaisuja.

 • varallisuuden suunnittelu
 • perhejuridiikka
 • työoikeus
 • riidanratkaisu

Palvelukielet: suomi ja englanti

Yhteydenottopyyntö

Mikäli haluat lisätietoja palveluistamme, lähetä meille lyhyt viesti, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Yleiset tiedustelut

office@premiumgroup.fi
+358 (0) 9 622 2605